piątek, 22 lutego 2019 r.  Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
Wiadomości z tagiem Zgodnie  RSS
Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę z kobietą w ciąży

Dodano: 15.02.2019 9:07 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z przepisami prawa pracy kobieta w ciąży podlega ochronie zatrudnienia. Jednakże w niektórych przypadkach pracodawca może zwolnić pracownicę w ciąży.

Tagi: Zgodnie
Źródło: https:

Obowiązek podatkowy u małych podatników VAT

Dodano: 13.02.2019 13:35 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) małym podatnikiem jest podmiot:  u którego wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,  prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z podatkiem) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Źródło: www.podatki.biz

Obowiązek korekty odliczenia VAT w razie wystąpienia niedoboru towaru

Dodano: 12.02.2019 13:35 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, na podatnikach spoczywa obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na ostatni dzień każdego roku obrotowego. W jej wyniku może być stwierdzony jeden z dwóch rodzajów niedoboru: zawiniony bądź niezawiniony. Pojęcia te nie zostały zdefiniowane, lecz interpretację tych terminów znaleźć można w orzecznictwie administracyjnym.

Źródło: www.podatki.biz

Rafalska: Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie 102,86%

Dodano: 12.02.2019 9:58 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur za ten rok wyniesie 102,86%, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Zgodnie z zapowiedziami, minimalny wzrost emerytury wyniesie 70 zł, a minimalny poziom emerytury - 1 100 zł.

Źródło: https:

Oddelegowanie pracownika za granicę - gdzie płacić składki?

Dodano: 07.02.2019 12:49 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z przepisami unijnymi pracownicy, którzy przemieszczają się na obszarze Unii Europejskiej, podlegają zabezpieczeniu społecznemu wyłącznie w jednym państwie. O tym, gdzie trzeba odprowadzać za nich składki, decyduje miejsce pracy. Od tej zasady jest wyjątek, który dotyczy pracowników delegowanych.

Tagi: Unii, Zgodnie
Źródło: www.podatki.biz

Zwolnienie z abonamentu RTV dla niektórych osób po ukończeniu 60. roku życia

Dodano: 07.02.2019 11:33 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2010 nr 13 poz. 70 ze zm.) zwolnione od opłat abonamentowych zostały osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Źródło: www.podatki.biz

Bank Pekao odniósł się do publikacji dot. ew. finansowania wieżowców w Warszawie

Dodano: 04.02.2019 15:50 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z polityką kredytową Banku Pekao, udzielenie jakiegokolwiek kredytu uzależnione jest od pozytywnego badania stanu prawnego nieruchomości i inwestycji, a następnie zawarcia bardzo szczegółowej umowy kredytowej, podał bank w oświadczeniu w związku z szeregiem publikacji na temat warunków kredytowych dla realizacji przedsięwzięcia budowy wieżowców w Warszawie. Udział w kredytowaniu prac przygotowawczych nie oznacza automatycznie zgody na udzielenie kredytu na finalną inwestycję, podkreśliła instytucja.

Źródło: https:

RODO w rekrutacji 2018

Dodano: 18.06.2018 10:46 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z RODO, 25 maja 2018 r. kandydaci do pracy uzyskali większą ochronę w zakresie ochrony ich danych osobowych. Aplikujący mają prawo żądać usunięcia jego danych z baz w każdej chwili.

Tagi: Zgodnie, RODO
Źródło: kadry.infor.pl

Nowa umowa o pomocy przy zbiorach w 2018 r.

Dodano: 13.06.2018 14:02 | 0 odsłon | 0 komentarzy

18 maja 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z tym, rolnicy zatrudniający do pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, ziół powinni zawierać nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej - umowę o pomocy przy zbiorach.

Tagi: Zgodnie, Nova
Źródło: kadry.infor.pl

Nowa granica wiekowa dla pracowników. Praca już dla 15-latków

Dodano: 17.04.2018 12:36 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Jednak przepisy uwzględniają również drugą grupę, czyli pracowników młodocianych. To osoby w przedziale wiekowych 16–18 lat. Od 1 września 2018 roku ta granica wieku zostanie obniżona – pracę będą mogły podjąć już osoby po 15 roku życia. Modzi jako osoby niedoświadczone mogą być bardziej narażone na problemy.

Źródło: www.pulshr.pl

Starsze wiadomości »
reklama
Time4VPS.EU - VPS hosting in Europe

Copyright © 2008-2019 biznes.hitweb.eu  - wszelkie prawa zastrzeżone