czwartek, 13 grudnia 2018 r.  Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Wiadomości z tagiem Zgodnie  RSS
Zmieniono definicję znaku towarowego

Dodano: 11.12.2018 14:08 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy dot. własności przemysłowej - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu. Chodzi o dostosowanie obowiązujących norm w zakresie znaków towarowymi do standardów UE. Zgodnie z dyrektywą zmieniono np. definicję znaku towarowego.

Źródło: biznes.interia.pl

Błędy, przez które możesz stracić prawo do odszkodowania za opóźnione lub odwołane loty

Dodano: 10.12.2018 6:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wyobraź sobie, że znajdujesz się na lotnisku, zirytowany wiadomością, że twój lot został odwołany, opóźniony lub zabrakło dla ciebie miejsca z powodu overbookingu. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004, masz prawo do odszkodowania, jeśli zakłócenie lotu nie było spowodowane działaniami siły wyższej i wyniosło więcej niż 3 godziny. Niestety pasażerowie, często nawet o tym nie wiedząc, mogą zmniejszyć swoje szanse na uzyskanie rekompensaty. Eksperci Skycop przeanalizowali sytuacje, kiedy tak się dzieje.

Źródło: biznes.interia.pl

Płatne zwolnienie z pracy na obowiązkowe szczepienie dziecka?

Dodano: 07.12.2018 10:09 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z przepisami, pracodawca zwalnia od pracy pracownika na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych. Czy w przypadku udania się z dzieckiem na obowiązkowe szczepienie, również przysługuje odpłatne zwolnienie od pracy?

Tagi: Zgodnie
Źródło: https:

Skutki braku zaświadczenia o dodatkowym badaniu technicznym samochodu ciężarowego

Dodano: 07.12.2018 6:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego. Wydatki, o których mowa w przepisie to: nabycie, import lub wytworzenie tych pojazdów, części składowych do nich, używanie tych pojazdów w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze, nabycie paliw do ich napędu, naprawa i konserwacja oraz nabycie innych towarów i usług związanych z eksploatacją i użytkowaniem tych pojazdów.

Tagi: Zgodnie
Źródło: biznes.interia.pl

Podatki 2019. Obowiązki przy ryczałcie: Będzie mniej i łatwiej

Dodano: 05.12.2018 13:35 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, 1 stycznia przyszłego roku w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym m.in. zniesiony zostanie obowiązek prowadzenia karty przychodów, ewidencji wyposażenia, a także ewidencji zatrudnienia. Ponadto, powiadomienie o wyborze formy opodatkowania będzie można złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie się pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Źródło: www.podatki.biz

Zamiana gruntów a VAT

Dodano: 04.12.2018 13:35 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z art. 603 Kodeksu cywilnego umowa zamiany polega na tym, że każda ze stron zobowiązana jest do przeniesienia na drugą stronę własności rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Ma tu więc miejsce wzajemne przeniesienie własności rzeczy, zatem każda ze stron transakcji występuje jednocześnie w charakterze dostawcy i nabywcy. W myśl art. 604 Kodeksu cywilnego do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży, do której umowa zamiany jest bardzo podobna. Najistotniejszą różnicą pomiędzy nimi jest to, że przy umowie zamiany w miejsce zapłaty ceny wstępuje obowiązek przeniesienia własności rzeczy. Umowa zamiany gruntów jest więc wzajemna i odpłatna, choć odpłatność nie jest wyrażona w pieniądzu.

Źródło: www.podatki.biz

Przychód ze zbycia udziałów w spółce osobowej a wynagrodzenie za wystąpienie z niej - skutki podatkowe

Dodano: 04.12.2018 13:35 | 1 odsłon | 0 komentarzy

W przeciwieństwie do spółek kapitałowych prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki osobowej pozwala uniknąć niekorzystnego mechanizmu podwójnego opodatkowania wypracowanego zysku, zarówno na poziomie spółki, jak i na poziomie jej wspólników. Zgodnie bowiem z treścią ustawy CIT oraz ustawy PIT spółki osobowe co do zasady nie są podatnikami podatku dochodowego, w konsekwencji ciężar opodatkowania podatkiem dochodowym spoczywa jedynie na ich wspólnikach. O ile kwestia opodatkowania przychodów wspólników w spółce osobowej nie budzi większych wątpliwości, to samo zbycie udziałów lub wystąpienie ze spółki osobowej często przysparza problemów interpretacyjnych, zwłaszcza w przedmiocie przyporządkowania takiej czynności do odpowiedniego źródła przychodów na gruncie ustawy o PIT.

Tagi: Zgodnie
Źródło: www.podatki.biz

Uproszczona procedura APA dla usług niematerialnych

Dodano: 03.12.2018 11:01 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Ze względu na dużą czaso- i pracochłonność procesu wydawania decyzji w sprawie uznania prawidłowości wyboru stosowania metody ustalenia ceny transakcyjnej, Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie tzw. "uproszczonej procedury uprzedniego porozumienia cenowego". Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez ministerstwo, celem "uproszczonej procedury uprzedniego porozumienia cenowego" ma być potwierdzenie metodologii i narzutu w rozliczeniach wewnątrzgrupowych dotyczących wybranych typów transakcji wskazanych w art. 15e tzw. ustawy o CIT. Ministerstwo wskazało, że opłata z tytułu "uproszczonej procedury uprzedniego porozumienia cenowego" będzie niższa niż w przypadku standardowej procedury.

Źródło: www.podatki.biz

RODO w rekrutacji 2018

Dodano: 02.12.2018 7:35 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z RODO, 25 maja 2018 r. kandydaci do pracy uzyskali większą ochronę w zakresie ochrony ich danych osobowych. Aplikujący mają prawo żądać usunięcia jego danych z baz w każdej chwili.

Tagi: Zgodnie, RODO
Źródło: kadry.infor.pl

Nowa umowa o pomocy przy zbiorach w 2018 r.

Dodano: 02.12.2018 7:35 | 1 odsłon | 0 komentarzy

18 maja 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z tym, rolnicy zatrudniający do pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, ziół powinni zawierać nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej - umowę o pomocy przy zbiorach.

Tagi: Zgodnie, Nova
Źródło: kadry.infor.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 biznes.hitweb.eu  - wszelkie prawa zastrzeżone