wtorek, 16 października 2018 r.  Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Wiadomości z tagiem Wnioskodawca  RSS
Najem mieszkania w deklaracji VAT-7

Dodano: 09.10.2018 13:36 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Jest czynnym podatnikiem VAT. W tym roku Wnioskodawca dokonał zakupu jako osoba prywatna czterech nowych mieszkań od dewelopera, które w najbliższym czasie planuje wynajmować. Czy w podatku VAT zastosowanie stawki zwolnionej (zw) z wynajmu mieszkania na cele mieszkaniowe będzie prawidłowe? Czy daną transakcję wykazujemy w deklaracji VAT w poz. 10?

Źródło: www.podatki.biz

Koszty działalności: Prywatny samochód za gotówkę przekazany do firmy a limit 15 tys. zł

Dodano: 08.10.2018 13:36 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Wnioskodawca kupił za granicą samochód osobowy o wartości 37 664,40 zł na cele prywatne. Wnioskodawca zakupił pojazd od firmy, a za transakcję zapłacił gotówką. W czerwcu br. Wnioskodawca przekazał ten samochód na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jako środek trwały. Czy amortyzacja środka trwałego (samochodu osobowego) stanowi koszt uzyskania przychodu?

Źródło: www.podatki.biz

Wynajem pokoi przez pośrednika a karta podatkowa

Dodano: 02.10.2018 13:35 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pokoi gościnnych. Opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Chciałby zacząć współpracę z internetowym portalem rezerwacyjnym &... .com. Czy płacona prowizja z tytułu rezerwacji pokoi prowadzonej przez wyspecjalizowane firmy spowoduje utratę prawa do opodatkowania wynajmu pokoi w formie karty podatkowej?

Źródło: www.podatki.biz

Faktury zaliczkowe i częściowe w kosztach podatkowych

Dodano: 01.10.2018 12:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Wnioskodawca ma zamiar rozliczać dostawę na rzecz odbiorców w ten sposób, że będą wystawiane faktury VAT częściowe za poszczególne etapy dostawy. Każda faktura częściowa będzie dokumentować dany etap dostawy. Faktury VAT częściowe będą wystawiane w dacie sprzedaży poszczególnych etapów dostawy. Należności wynikające z faktur częściowych będą mieć charakter definitywny. Czy Wnioskodawca powinien rozpoznać koszty z tytułu zakupu proporcjonalnie do przychodu ze sprzedaży w związku z wystawieniem faktur częściowych, czy też w momencie wystawienia ostatniej faktury dokumentującej ostatni etap?

Źródło: www.podatki.biz

WSA. Zakup nowego mieszkania przed sprzedażą starego nie wyklucza ulgi w PIT

Dodano: 26.09.2018 13:35 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Z uzasadnienia: Skoro uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego środki pieniężne zostały wydatkowane na zapłatę za nabycie kolejnego lokalu mieszkalnego i, choć wydatek ten został poniesiony po formalnej sprzedaży poprzedniego lokalu mieszkalnego, to zostały spełnione warunki określone w analizowanym przepisie (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT). Wnioskodawca spełnił warunki konieczne, aby środki ze sprzedaży mogły zostać zwolnione od opodatkowania, bowiem pomimo, że nabycie lokalu mieszkalnego nastąpiło przed dniem uzyskania przychodu ze zbycia poprzedniego lokalu mieszkalnego, to wydatki na jego nabycie zostały poniesione po uzyskaniu przychodu ze zbycia poprzedniego lokalu mieszkalnego.

Źródło: www.podatki.biz

Działalność nierejestrowana a zwolnienie podmiotowe z VAT i kasa fiskalna

Dodano: 25.09.2018 13:36 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Czy aby prowadzić działalność nierejestrową w zakresie usług kosmetycznych jako podatnik zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług ze względu na limit obrotów, Wnioskodawca musi uzyskać status podatnika VAT zwolnionego podmiotowo ze względu na limit obrotów, poprzez złożenie we właściwym Urzędzie Skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (zaznaczając w nim w części C.1. pkt 30. Podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy), zgłosić, sfiskalizować i zarejestrować kasę fiskalną w Urzędzie Skarbowym?

Źródło: www.podatki.biz

Kasa fiskalna w biurze rachunkowym

Dodano: 24.09.2018 13:35 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą biuro rachunkowe i świadczy kompleksowe usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz sporządza deklaracje do ZUS. W ramach świadczonych usług Wnioskodawca udziela podatnikom i płatnikom wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, nie udziela natomiast na ich zlecenie lub na ich rzecz porad ani opinii. Czy Wnioskodawca może zrezygnować z prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas fiskalnych?

Źródło: www.podatki.biz

reklama

Copyright © 2008-2018 biznes.hitweb.eu  - wszelkie prawa zastrzeżone