poniedziałek, 26 sierpnia 2019 r.  Imieniny: Ireneusza, Konstantego, Marii
Wiadomości z tagiem Wnioskodawca  RSS
Co można amortyzować odrębnie od budynku?

Dodano: 21.08.2019 12:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży i serwisu samochodów. W celu zwiększenia przestrzeni salonu oraz serwisu prowadzi inwestycję mającą na celu rozbudowę budynku mieszczącego salon samochodowy. W budynku oraz na dachu i ścianach budynku umieszczone zostaną m.in. następujące składniki majątkowe: elementy wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego, system wentylacji oraz klimatyzacji, instalacja elektryczna, system video, windy, drzwi zewnętrzne oraz bramy wjazdowe i garażowe. Czy ww. składniki majątkowe stanowią odrębne pojedyncze lub kompleksowe środki trwałe i jako takie mogą podlegać amortyzacji podatkowej odrębnie od budynku?

Źródło: www.podatki.biz

Wycieczka z ZFŚS nie jest przychodem pracownika

Dodano: 20.08.2019 13:36 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Wnioskodawca organizuje wycieczkę dla pracowników, dofinansowaną ze środków ZFŚS. Celem wyjazdu ma być integracja pracowników. Udział w wycieczce jest dobrowolny i dostępny dla wszystkich. Wysokość dofinansowania zależy od sytuacji materialnej danego pracownika. Znana będzie liczba osób biorących udział w wyjeździe i jego koszt ogólny. Koszt jednostkowy można będzie ustalić jako iloraz kosztu ogólnego i liczby uczestników. Czy ww. dofinansowanie wycieczki będzie dla pracowników przychodem?

Źródło: www.podatki.biz

Nocleg ze śniadaniem stanowi usługę kompleksową

Dodano: 14.08.2019 13:35 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Wnioskodawca prowadzi działalność obejmującą usługi noclegowe i gastronomiczne. W restauracji Wnioskodawca świadczy usługi gastronomiczne na rzecz konsumentów zewnętrznych oraz na rzecz osób będących gośćmi gościńca. Usługi noclegowe są sprzedawane łącznie ze śniadaniem jako usługa złożona. Czy świadczenie usług noclegowych wraz ze śniadaniem i obiadokolacją jako usługą kompleksową należy opodatkować stawką 8% VAT jako całość i wykazać na fakturze jako usługę noclegową według stawki VAT - 8%?

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2019. Limit 150 tys. również dla "starych" samochodów

Dodano: 13.08.2019 13:35 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Czy od 1 stycznia 2019 r. Wnioskodawcy przysługuje prawo uznania za koszt całości odpisów amortyzacyjnych, które będą naliczane od wartości początkowej A zł samochodu osobowego, który to jest wykorzystywany przy prowadzeniu działalności, przyjętego do użytkowania w lipcu 2015 r., a którego to pojazdu wartość początkowa na dzień przekazania do użytkowania przekraczała 20 000,00 euro, a na dzień 1 stycznia br. mieści się w limicie 150 000 zł (limit amortyzacji samochodu osobowego)?

Źródło: www.podatki.biz

Działalność w mieszkaniu: Amortyzacja lokalu oraz miejsca postojowego

Dodano: 07.08.2019 12:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Wnioskodawca zamierza dokonać zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Po zakupie przedmiotowego lokalu Wnioskodawca zamierza zmienić adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym będzie również zamieszkiwał. Do lokalu przynależne jest także miejsce parkingowe w garażu podziemnym, które będzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdującego się w środkach trwałych jego firmy. Czy ww. lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe podlegać będą amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów?

Źródło: www.podatki.biz

Faktury zbiorcze. Kiedy można wystawiać?

Dodano: 06.08.2019 13:35 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Faktura zbiorcza jest wystawiana Klientowi na jego żądanie, maksymalnie za okres jednego miesiąca kalendarzowego. Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo wystawiając fakturę zbiorczą dla Klienta, który zgłasza żądanie wystawienia faktury zbiorczej bez przekazania Wnioskodawcy paragonów fiskalnych, z jednoczesną identyfikacją transakcji oraz Klienta na podstawie dokumentów Dowód Wydania i egzemplarzy paragonów fiskalnych mających postać elektroniczną, pozostających u Wnioskodawcy?

Źródło: www.podatki.biz

Ubezpieczenie na życie pracownika kosztem firmy

Dodano: 05.08.2019 13:35 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której zakupił produkt - ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie życia Ubezpieczonego (pracownika) oraz długoterminowe gromadzenie środków finansowych przez Ubezpieczającego (pracodawcę) w formie Jednostek Uczestnictwa. W ramach tego produktu Wnioskodawca opłaca składki na rzecz swojego pracownika (składkę regularną oraz dodatkową). Czy Wnioskodawca może zaliczyć składkę dodatkową do kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej?

Źródło: www.podatki.biz

reklama
Time4VPS.EU - VPS hosting in Europe

Copyright © 2008-2019 biznes.hitweb.eu  - wszelkie prawa zastrzeżone