wtorek, 13 listopada 2018 r.  Imieniny: Arkadii, Krystyna, Stanisławy
Wiadomości z tagiem Rodziny Pracy  RSS
W 2019 r. więcej uprawnionych do otrzymania Karty Dużej Rodziny

Dodano: 11.11.2018 19:09 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Co roku wzrasta zainteresowanie zniżkami, przysługującymi rodzinom wielodzietnym. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowało zmiany, które pozytywnie wpłyną na sytuację finansową jeszcze większej liczby gospodarstw domowych.

Rząd pracuje nad likwidacją świadczeń groszowych

Dodano: 04.11.2018 7:35 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęło prace zmierzające w kierunku likwidacji świadczeń groszowych. Według polityków tego typu emerytury nie stanowią żadnego wsparcia finansowego...

Domniemanie istnienia stosunku pracy sposobem na umowy śmieciowe?

Dodano: 31.10.2018 11:01 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Prawne uprzywilejowanie umów o pracę (w postaci wprowadzenia domniemania istnienia stosunku pracy) kolidowałoby zarówno z zasadą swobody nawiązania stosunku pracy, jak również z systemem prawa cywilnego, wedle którego umowa cywilna, zawarta zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i na podstawie zgodnej woli stron, stanowi dozwoloną prawem formę nawiązania stosunku prawnego i jej udowodnienie nie powinno odbywać się w formie obalania domniemania - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Problematyczne zasady ustalania składników minimalnego wynagrodzenia

Dodano: 26.10.2018 13:36 | 3 odsłon | 0 komentarzy

W związku ze zgłaszanymi do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postulatami dotyczącymi rozpoczęcia prac legislacyjnych nad zmianą zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. wyłączenia dodatku za wieloletnią pracę, jak również przyjęcia innej konstrukcji tego wynagrodzenia w postaci minimalnego wynagrodzenia zasadniczego) podjęto działania mające na celu wstępne szacowanie skutków wprowadzenia postulowanych zmian - poinformowało ministerstwo w odpowiedzi na interpelację poselską.

Składka związkowa od zleceniobiorcy. Będą komplikacje od stycznia

Dodano: 25.10.2018 13:36 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Składkę związkową pobiera pracodawca z wynagrodzenia pracownika za jego pisemną zgodą i na pisemny wniosek związku zawodowego. Tak stanowi art. 33 1 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.; dalej: ustawa związkowa) w wersji obowiązującej do końca 2018 r. Po 1 stycznia 2019 r. przepis ten będzie miał inne brzmienie za sprawą art. 1 pkt 24 ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1608; dalej: ustawa zmieniająca). Spowoduje, że na pracodawcy będzie spoczywać obowiązek pobierania składki (na wniosek związku i za zgodą związkowca) z pensji osób wykonujących pracę zarobkową, czyli nie tylko pracowników, lecz także zatrudnionych na innych podstawach. W związku z tym pojawia się kilka wątpliwości. O ich rozwianie poprosiliśmy ekspertów oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które swoje stanowisko przysłało 11 października 2018 r.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Jest wzór zaświadczenia potwierdzającego chorobę

Dodano: 24.10.2018 13:36 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej wzór wniosku o wydanie zaświadczenia, które wskaże, że przyczyną powstania niepełnosprawności u pracownika jest choroba psychiczna. Jest tam też druk samego zaświadczenia.

Jest wzór zaświadczenia potwierdzającego chorobę

Dodano: 24.10.2018 13:36 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej wzór wniosku o wydanie zaświadczenia, które wskaże, że przyczyną powstania niepełnosprawności u pracownika jest choroba psychiczna. Jest tam też druk samego zaświadczenia.

Od 2019 r. wypłata wynagrodzenia pracownika na rachunek bankowy

Dodano: 24.10.2018 13:36 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Od 1 stycznia 2019 r. zasadą będzie dokonywanie wypłaty wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Jeżeli jednak pracownik złoży wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, to pracodawca będzie mieć obowiązek zastosowania tego sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Określone w przepisach Kodeksu pracy zasady dotyczące wypłaty wynagrodzenia za pracę nie będą dotyczyć wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jest wzór zaświadczenia potwierdzającego chorobę

Dodano: 24.10.2018 13:16 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej wzór wniosku o wydanie zaświadczenia, które wskaże, że przyczyną powstania niepełnosprawności u pracownika jest choroba psychiczna. Jest tam też druk samego zaświadczenia.

reklama

Copyright © 2008-2018 biznes.hitweb.eu  - wszelkie prawa zastrzeżone